Våra rättsområden

 

Familjerätt

Familjekonstellationerna blir allt mer komplexa och detta ställer höga krav på att faktiskt reglerar sådant som behöver regleras – innan det uppstår problem. Även de som lever i det man brukar kalla en ”kärnfamilj” kan behöva reglera olika saker juridiskt.

Tveka inte att höra av dig till Dalajuris för ytterligare information om vad just du kan få hjälp med!

Exempel på familjerättsliga uppdrag Dalajuris åtar sig är upprättande av testamenten, bouppteckningar, arvskiften, samboavtal, bodelningar och uppdrag som bl a boutredningsman.

Affärsjuridik

Dalajuris målsättning är att förenkla för dig som småföretagare genom skräddarsydda juridiska lösningar, både för ditt företag och för dig som privatperson den dag det händer dig eller din familj något.

Tveka inte att höra av dig till Dalajuris för att diskutera vad just du kan få hjälp med, både som privatperson och företagare!

Exempel på affärsjuridiska uppdrag Dalajuris åtar sig är aktieägaravtal (kompanjonavtal), generationsskiften, hjälp att få betalt, avtalsskrivning och avtalsgranskning.

Fastighetsrätt och generationsskiften

Funderar du på att överlåta en fastighet till ett eller flera barn? Oavsett om det är en villa, ett fritidshus eller en lantbruksfastighet aktualiseras flera olika frågeställningar. Hur ska övriga barn kompenseras? Hur gör man själva överlåtelsen på bästa sätt? Vilka konsekvenser får överlåtelsen den dag du går bort? Vilka ekonomiska- och skattemässiga aspekter behöver analyseras och hanteras? Tillsammans med våra samarbetspartners hjälper Dalajuris dig med ditt generationsskifte – från det inledande mötet till fullbordat skifte!

Vill du överlåta en fastighet och har redan hittat en köpare? Dalajuris hjälper dig att upprätta alla nödvändiga handlingar, både för själva överlåtelsen och för att få lagfart.

Har du stött på problem kring lagfart eller pantsättning? Med erfarenhet från bl a inskrivningsmyndigheten kan Dalajuris bistå dig med hjälp och råd i dessa frågor.