Om Dalajuris

Dalajuris AB grundades för att kunna erbjuda juridisk rådgivning med kunden i centrum. Målsättningen är att hjälpa klienterna att förebygga konflikter, men även att bistå när problemen redan uppstått.

Namnet Dalajuris är en kombination av kärleken till Dalarna och det latinska begreppet ”sui juris” som betyder självbestämmande och att kunna handla och agera med full rättskraft.

Verksamheten utgår från Falun men uppdrag kan utföras i hela Dalarna. Dalajuris har effektiva och moderna IT-lösningar som också möjliggör uppdrag på distans i hela landet.

Dalajuris AB grundades av Andreas Oredsson hösten 2016. Hösten 2017 expanderade Dalajuris då Erika Falk anslöt sig till byrån. 

Andreas Oredsson

Efter genomgången jur.kand-utbildning vid Stockholms Universitet inleddes karriären på advokatbyrå i Falun. Därefter vidtog notariemeritering vid Mora tingsrätt där det även ingick tjänstgöring på dåvarande inskrivningsmyndigheten. Efter notariemeriteringen arbetade han några år som åklagare på Åklagarkammaren i Falun, men valde att byta till Kronofogdemyndigheten där han arbetade som både kronofogde och verksjurist. Därefter började Andreas jobba på LRF konsult i Falun, i huvudsak med familjerätt, affärsjuridik och generationsskiften.

Erika Falk

Erika genomgick sin jur.kand.-utbildning vid Uppsala Universitet. Efter studierna arbetade Erika som jurist hos polisen i Stockholm och genomförde därefter sin notariemeritering vid Linköpings tingsrätt. Efter avslutad notariemeritering arbetade Erika som biträdande jurist på advokatbyrå i Uppsala. I slutet av 2011 flyttade Erika tillbaka till hemstaden Falun där hon började som biträdande jurist på Appelli Advokater, där hon sedan arbetat som advokat och även varit delägare fram till hösten 2017 då hon valde att övergå till Dalajuris. Erika har i huvudsak arbetat med familjerätt och annan civilrätt men även tagit uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.