Om att anlita Dalajuris

Dalajuris AB har växt fram ur en önskan att hjälpa klienterna med att reglera sådant som går att reglera juridiskt – innan problem uppstår! Det kostar oerhört mycket tid, kraft och energi när det uppstår konflikter av olika slag, konflikter som många gånger går att förhindra bara man tar tag i det i tid.

”Det är aldrig för tidigt att reglera något, men tyvärr ofta för sent!”

Om konflikten redan är ett faktum eller är på gång kan Dalajuris också hjälpa till med att hitta lösningar, som medlare eller ombud, så att parterna kan komma vidare så fort som möjligt.

Det är naturligtvis förenat med kostnader att upprätta de juridiska dokument som behövs, men dessa kostnader kan man se som en försäkring mot framtida problem. Dalajuris målsättning är att så ofta som det bara går lämna ett fast pris på de uppdrag vi åtar oss, så fråga gärna vad det kostar! Hos Dalajuris finns även en möjlighet att dela upp betalningen.