Om Dalajuris

Dalajuris AB grundades för att kunna erbjuda juridisk rådgivning med kunden i centrum. Målsättningen är att hjälpa klienterna att förebygga konflikter, men även att bistå när problemen redan uppstått.

Namnet Dalajuris är en kombination av kärleken till Dalarna och det latinska begreppet ”sui juris” som betyder självbestämmande och att kunna handla och agera med full rättskraft.

Verksamheten utgår från Falun men uppdrag kan utföras i hela Dalarna. Dalajuris har effektiva och moderna IT-lösningar som också möjliggör uppdrag på distans i hela landet.

Dalajuris AB har grundats och drivs av Andreas Oredsson

Efter genomgången jur.kand-utbildning vid Stockholms Universitet inleddes karriären på advokatbyrå i Falun. Därefter vidtog notariemeritering vid Mora tingsrätt där det även ingick tjänstgöring på dåvarande inskrivningsmyndigheten. Efter notariemeriteringen arbetade han några år som åklagare på Åklagarkammaren i Falun, men valde att byta till Kronofogdemyndigheten där han arbetade som både kronofogde och verksjurist. Därefter började Andreas jobba på LRF konsult i Falun, i huvudsak med familjerätt, affärsjuridik och generationsskiften.

Hösten 2016 valde Andreas att starta upp den egna verksamheten i Dalajuris AB.